GR får 15 miljoner till tidiga insatser för att motverka studieavbrott

Västra Götalandsregionen storsatsar för att fler elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. GR får nu 15 miljoner för att driva projektet Plug Innan, som fokuserar på tidiga insatser i grundskolan för att motverka studieavbrott.

GR Utbildning är projektägare och kommer att driva projektet i nära samverkan med kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen.

– Inom GR har vi arbetat med frågan länge och byggt upp nationellt ledande kompetens. Plug Innan ger oss möjlighet att sprida kunskap och erfarenheter som gör att fler elever blir behöriga till gymnasiet. Eftersom all forskning pekar på vikten av tidiga förebyggande insatser är vi självklart positiva till att fler aktörer bidrar till en utveckling där alla ges möjlighet att slutföra gymnasiet, vilket är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att undvika utanförskap i samhället, säger Helene Odenjung, ordförande i GR:s utbildningsgrupp.

GR Utbildning driver sedan fem år tillbaka projekten Plug In GR, som fokuserar på att fler elever ska fullfölja sina gymnasiestudier, samt PlugInnovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ett kunskapsnav och en digital plattform där nationellt unik kunskap om studieavbrottsfrågan samlas och genereras. Därtill samarbetar GR Utbildning med Skolverket gällande deras satsning för att få fler elever att fullfölja gymnasieskolan.

Nu växlas arbetet upp än mer. Tack vare de nya medlen från Västra Götalandsregionen är nu tanken att insatser ska sättas in redan i grundskolan för de elever som visar tecken på en hög skolfrånvaro. Detta genom ett trettiotal delprojekt på skolor i hela Västra Götaland. Målgruppen är unga i åldern 11–15 år och urvalet kommer att vara skolor där färre än 90 procent av avgångseleverna inte uppnår gymnasiebehörighet.

Vill du att din skola eller kommun ska delta i projektet?
Kontakta Lisa Sipari för mer information om urval, projektstart, förutsättningar m.m.

Kontakt: lisa.sipari@grkom.se

  • Läs pressmeddelandet från Västra Götalandsregionen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2017-04-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund