GR-kommuner deltar i att starta nytt Mistra Urban Futures-projekt kring FNs hållbarhetsmål

Ett nytt projekt kring hållbar stadsutveckling kopplat till FNs nya hållbarhetsmål kan nu bli verklighet inom Mistra Urban Futures. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ansöker tillsammans med Chalmers, Göteborgs stad, Ale, Borås och ett par andra kommuner om medel till projektet.

Världen är under stor press att hantera de utmaningar för en hållbar utveckling som jorden står inför. Människor använder en allt större del av jordens resurser och utarmar naturens kapacitet att återställa balansen. Klimatet och ekosystemen är hotade.

2015 kom världens ledare överens om FNs 17 mål för hållbar utveckling som beskriver en ny agenda för hållbarhet.  För att åstadkomma hållbarhet måste de 17 målen översättas till lokalt relevanta planer och strategier och vi måste utveckla verktyg och rutiner för tillämpning och uppföljning. Syftet med detta projekt är att identifiera sådana metoder, en kompass, som kan hjälpa lokala myndigheterna att vägleda en hållbar utveckling.

Projektet vill genom kunskapsproduktion som utveckla en djupare förståelse av användningen av hållbarhetsindikatorer men också förändra hur städerna arbetar med dessa frågor. Detta ska ske genom en process där lokala strategier och mål för hållbar utveckling tas fram i samarbete mellan forskare och myndigheter i tre partnerstäder. Därefter kommer processer för uppföljning av dessa mål att utarbetas.

Projektet ska vara ett nära samarbete mellan forskare och myndigheter i Göteborg, Ale och Borås. Forskningsresultaten kommer att främja kunskap om hur man kan mäta komplexa aspekter av hållbarhet samt insikt i organisatoriska förutsättningar för tillämpning av globala hållbarhetsmål. Partnerkommunerna kommer därmed att förbättra sin kunskap om hållbar planering och om de verktyg som behövs för att styra utvecklingen.

Förutom Mistra Urban Futures och de tre partnerkommunerna föreslås GRs nätverk för Mistra Urban Futures tillsammans med fler kommuner att vara referensgrupp som ska säkerställa att resultaten är generaliserbara och sprids.

Projektansökan är nu inlämnad till Formas.

Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2016-04-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund