GR-kommunerna ökade med 12 888 invånare år 2014

De definitiva befolkningstalen från SCB visar att Göteborgsregionen återigen ökar sin befolkning. Ökningen för år 2014 motsvarar en tillväxt på sammanlagt 1,3 procent, att jämföras med ökning 2013 på 1,1 procent. Det är den största ökningen under 2000-talet.

Göteborgsregionen hade  2014-12-31 en sammanlagd befolkning på 970 912 personer. De kommuner som procentuellt har ökat mest är Härryda och Lilla Edet med 1,6 procent vardera. Antalsmässigt ökar Göteborgs stad mest med 7 874 personer.

Den målsättning som finns uppsatt för Göteborgsregionen är en årlig befolkningstillväxt på 10 000 personer.

Källa SCB 2015.02.20

Senast uppdaterad: 2015-02-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund