GR-kommunerna ökade med 15 086 invånare år 2016

De definitiva befolkningstalen från SCB visar att Göteborgsregionen återigen ökar och fortsätter att närmar sig en miljon invånare. Ökningen för 2016 är sammanlagt 1,5 procent i jämförelse med föregående år och regionens kommuner hade vid årsskiftet en sammanlagd befolkning på 997 446 personer.

Störst procentuell befokningsökning i regionen har Lilla Edets kommun med hela 4,2 procent (1,1 % 2015) och Ale med 2,4 procent (1,5 % 2015).

Målsättningen att regionens befolkningstillväxt ska vara minst 10 000 personer per år har 2016 uppnåtts med god marginal.

SCB skriver att Sveriges befolkningsökning 2016 är den största sedan år 1861 och man konstaterar att det är främst av två anledningar. Det föds fler barn än det dör personer vilket betyder att landet hade en naturlig folkökning på 26 443 personer. Den främsta förklaringen till den stora folkökningen är dock att antalet som invandrat varit fler än de som utvandrat vilket gör att Sverige hade ett invandringsöverskott på 117 127 personer. Läs mer på SCBs hemsida...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källa SCB 2017.02.21

Senast uppdaterad: 2017-02-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund