GR söker Ekonomichef

Som ekonomichef ingår du i förbundsdirektörens ledningsgrupp och bidrar till övergripande och strategiskt arbete i kommunalförbundet. Du är också arbetsledare för medarbetarna inom ekonomienheten. 

Arbetsplatsbeskrivning

Göteborgsregionens kommunalförbund är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige med sammanlagt 970.000 invånare. Förbundets uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.

GR arbetar inom bl a följande områden: regionplanering, miljö, trafik, arbetsmarknad, välfärd och socialtjänst, kompetensutveckling, utbildning och forskning.

Sedan i mitten av september finns GR på ny adress i nybyggda lokaler i Norra Gårda.

Arbetsbeskrivning

Ekonomichefen ansvarar för:

  • VEP; verksamhet, ekonomi och personal inom ekonomienheten – organiserar, leder och fördelar arbetet inom enheten.
  • att samtliga ekonomiprocesser inom kommunalförbundet såsom exempelvis årsredovisning, bokslut, rapporter, budget, uppföljning, analys-och internkontroll, är ändamålsenliga och effektiva.  

  • att ekonomiprocesserna och de ekonomiska rutinerna utvecklas i takt med verksamheten och att stödet till avdelningscheferna är professionellt, proaktivt och effektivt.  

  • koncernredovisning och uppföljning av dotterbolagens rapportering till moderbolaget.
  • att planera och bistå revisorerna i deras arbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ledarerfarenhet på strategisk nivå i. Du har högskoleexamen inom ekonomiområdet samt flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete såsom ekonomistyrning, budget- och uppföljning.

Du är mål- och resultatinriktad, har en analytisk förmåga och ser utveckling och förändringsarbete som medel till kvalitetsförbättring.

Omvärldsorientering, kommunikativ förmåga och förmåga att skapa delaktighet är viktiga egenskaper. 


Ansökan

  • Ansök senast: 2015-10-19 och endast via Offentliga jobb»


Kontaktperson på GR:

Helena Söderbäck, Förbundsdirektör
tfn. 031-335 51 96, 0706-32 24 84

Fackliga företrädare

Anders Hemborg, Saco-representant
031-335 50 72, 0701-47 99 90

Tony Dahl, Visions-representant
031-335 50 34

Senast uppdaterad: 2016-10-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund