GR söker en samordnare till Regional Mobility management

GRs planeringsavdelning söker en samordnare för Mobility Management - ett koncept som handlar om samordning, kommunikation och information som stöttar minskat bilresande samt främjar gång, cykel, kollektivtrafik och samåkning.

Målet med uppdraget är att öka kunskapen kring förändrade resandemönster samt påverka attityder och beteenden hos invånare. På så sätt vill man på sikt förverkliga potentialen i de satsningar som görs inom kollektivtrafiken liksom för gång och cykel inom ramen för Västsvenska paketet och andra satsningar.

Uppdraget genomförs i nära samarbete med Västra Götalandsregionen inom ramen för satsningen Hållbart resande väst, en nystartad kompetens- och projektplattform för hållbart resande i Västra Götaland. Som en del av uppdraget har nätverket för hållbart resande bildats. Nätverket består i dag av 20 kommuner i Västra Götaland och Halland, det vill säga den större arbetsmarknadsregionen.

Arbetsuppgifter

Uppdraget syftar till att stötta kommuner i den större arbetsmarknadsregionen, genom regional samordning av insatser kring hållbart resande som kommunerna genomför lokalt. Det handlar om att stödja kommunerna
•    i deras kommunikation med invånare och i deras satsningar på hållbart resande till och från skolor
•    i internt arbete med hållbart resande (riktat mot politiker och tjänstemän)
•    med att skapa förutsättningar till hållbart resande i samhällsplaneringen, genom kompetensutveckling och spridning av metoder.

Arbetsuppgifterna inom uppdraget handlar dels om att samordna nätverket för hållbart resandegenom att arrangera nätverksträffar och seminarier samt andra kunskapshöjande insatser så som nyhetsbrev m.m. Det handlar även om att utveckla och samordna gemensamma projekt och aktiviter som genomförs av respektive kommun som väljer att delta.

Den regionala samordnaren ingår också som representant för GR i en arbetsgrupp som kallas Nya Vägvanor tillsammans med personer från Västtrafik, Trafikverket och Göteborg stad.  Arbetsgruppens arbete leds av en styrgrupp där alla parter i Västsvenska paketet, inklusive Västra Götalandsregionen och Region Halland ingår. Den regionala MM-samordnaren kommer även att jobba nära tillsammans med övriga projektledare inom Hållbart resande väst och i nära samarbete med Västra Götalandsregionen.

Arbetet kräver budgetansvar. Rapportering och uppföljning är en viktig del av uppdraget. Samordnaren rapporterar månadsvis, rekvirerar medel från Trafikverket och förväntas leverera budgetprognoser och resultat halvårsvis.

Kompetens

•    Förmåga att hitta kreativa lösningar i komplexa system
•    God samarbetsförmåga
•    Vara operativ
•    Erfarenhet av projektledning och att ha jobbat i en kommun
•    Kommunikativ förmåga
•    Initiativrikedom och kreativitet
•    Kännedom om hur en kommun fungerar
•    Kunskap om och erfarenhet från samhällsplanering är meriterande

Formalia

Tjänsten är en projektanställning på ett år, från 2016-01-11 till 2017-01-11 och omfattar 100%.
Lön efter överenskommelse.
Ansök senast:   2015-12-06

Kontaktperson på GR:
Maria Sigroth
Planeringschef

Senast uppdaterad: 2015-11-05 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund