GR söker projektledare inom integration och arbetsmarknad

Utifrån ett ökat antal nyanlända som kommer att bosätta sig i GR-kommunerna finns en stor efterfrågan från kommunerna kring samarbete och samordning av arbetet för att inkludera nya invånare på arbetsmarknaden och i samhället. 

Arbetsplatsbeskrivning

Göteborgsregionens kommunalförbund är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige med sammanlagt drygt 980.000 invånare. Förbundets uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.

GR arbetar inom bl a följande områden: regionplanering, miljö, trafik, arbetsmarknad, välfärd och socialtjänst, kompetensutveckling, utbildning och forskning.

Sedan i mitten av september finns GR på ny adress i nybyggda lokaler i Norra Gårda.

Arbetsbeskrivning

Du kommer både att arbeta tillsammans med kollegor i ett arbetslag och självständigt med frågor som är kopplade till etableringen av nyanlända, arbetsmarknadens utmaningar och kommunen som arbetsgivare.

I din roll kommer du att ansvara för att leda grupper och nätverk, initiera och samordna frågor och utvecklingsprojekt i dialog med politiska organ, chefsnätverk och medlemskommuner.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 1. Stor erfarenhet och kompetens inom ovanstående verksamhetsområden. 
 2. En bred erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer.  
 3. Kunskap om de handlings- och beslutsprocesser som råder inom stat, region, kommun, EU. 
 4. Relevant högskoleutbildning för uppdraget. 
 5. Arbetat som projektledare 
 6. Erfarenhet av systematisk omvärldsbevakning lokalt, regionalt och nationellt. 
 7. Förmåga att fånga idéer och se lösningar.

Det är meriterande om du har erfarenhet av budget och resultatansvar för egna projekt i en självfinansierad verksamhet. 

Du är:

 1. Konsultativ och har social kompetens. 
 2. Nätverksbyggare som har förmåga att skapa ett tillitsfullt klimat. 
 3. Allmänbildad och intresserad av samhällsfrågor. 
 4. Innovativ och pedagogisk.

Ansökan

 • Ansök senast: 2016-04-11 och endast via Offentliga jobb

Kontaktperson på GR:

Ulrica Furby, Gruppledare Arbetsmarknad
Tfn. 031-335 50 25, 0766-45 33 13

Fackliga företrädare

Anders Hemborg, Saco-representant
Tfn. 031-335 50 72

Katarina Kjellqvist, Visions-representant
Tfn. 031-335 50 02

Senast uppdaterad: 2017-12-22 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund