GR söker regionalt Dataskyddsombud (DSO)

I regionen har fyra kommuner gett Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) i uppdrag att etablera en regional funktion för dataskyddsombud som kan verka för flera kommuner och GR. Arbetet erbjuder dig en unik möjlighet att hantera omväxlande frågor med flera olika typer av verksamheter och kontaktytor.

Kom och utveckla storstadsregionen med oss! Genom GR arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare i Göteborgsregionen. Sedan år 2000 har vi växt med 150 000 invånare, vilket motsvarar ett helt Linköping, Sveriges femte största stad.

Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi jobbar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad. Det är här du kommer in.

I din roll som dataskyddsombud kommer du att arbeta för fyra kommuner i Göteborgsregionen i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund. Din arbetsplats och arbetsgivare blir Göteborgsregionens kommunalförbund.

Arbetsuppgifter

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. I regionen har flera kommuner gett Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) i uppdrag att etablera en regional funktion för dataskyddsombud som kan verka för flera kommuner. Som ett led i denna process söker vi nu dig som vill jobba med att utveckla denna nya funktion. Du kommer att placeras och utgå från GR men arbeta för fyra kommuner inom regionen samt kommunalförbundet GR som organisation. Arbetet erbjuder dig en unik möjlighet att hantera omväxlande frågor med flera olika typer av verksamheter och kontaktytor.

Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt samt informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig roll och rapportera till respektive kommuns ledning.

Arbetet som dataskyddsombud är en viktig funktion för kommunerna där du spelar en central roll för att stödja kommunernas efterlevnad av dataskyddslagstiftningen. Eftersom det är en ny funktion kommer det finnas stora möjligheter för dig att påverka utformningen och genomförandet av uppdraget.

I uppdraget som dataskyddsombud ingår bl a att:

 • Vara ett kunskapsstöd gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
 • Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
 • Rapportera till ledningen i respektive kommun och kommunalförbundet GR om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov
 • Arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd
 • Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd
 • Bistå i utredning av misstänkta dataintrång
 • Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförandet av den
 • Omvärldsbevaka frågor rörande dataskyddslagstiftningen
 • Fungera som kontaktpunkt för kommunernas invånare i frågor som rör individens rättigheter utifrån dataskyddslagstiftningen
 • Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid behov genomföra förhandssamråd.

Kvalifikationer och kompetens

 • Juridisk kandidatexamen eller likvärdig utbildning inom statsvetenskap, arkiv - och informationsvetenskap eller informationssäkerhet, alternativt kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren finner relevanta.
 • Mycket goda kunskaper inom personuppgiftslagen och är väl insatt i den kommande dataskyddslagstiftningen.
 • Tidigare erfarenhet som personuppgiftsombud eller på annat sätt ha arbetat inom området är meriterande.
 • Erfarenhet eller kunskap om arbete i offentlig förvaltning är meriterande.
 • Erfarenhet av självständigt juridiskt arbete är meriterande.

Personliga egenskaper

 • Du har ett eget driv och kan arbeta självständigt.
 • Du har en god förmåga att arbeta systematiskt och prioritera på ett effektivt sätt..
 • Du kan kommunicera komplexa frågor på ett pedagogiskt sätt.
 • Du har stark integritet för att kunna verka oberoende.

Anställningens omfattning

 1. Anställningsform: Tillsvidare
 2. Omfattning: Heltid 100%.                    
 3. Tillträde: Efter överenskommelse.      

Ansökan

Ansök senast: 2018-01-15

Ansökan görs endast via Offentliga jobb

Kontaktperson på GR:
Helena Söderbäck Förbundsdirektör
Tfn: 031-335 5196, 0706-32 24 84

Fackliga Företrädare:

Anders Hemborg, Saco-representant
Tfn: 031-335 5072

Katarina Kjellqvist, Vision-representant
Tfn:031-335 5002

Senast uppdaterad: 2017-12-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund