GR söker samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT

Digitalisering är en möjliggörare för en mer effektiv offentlig sektor där innovationer och nytänkande är i fokus. Är du en person som gillar en roll i gränslandet mellan teknik och verksamhet, med många kontaktytor, kan detta vara en tjänst för dig.

GR arbetar idag med regional samverkan inom digitalisering genom två samordnare. Det är en av dessa tjänster som nu är ledig. Tillsammans ska ni samordna och stimulera medlemskommunernas arbete och initiativ inom digitalisering.

GR driver tillsammans med andra kommunalförbund i Västra Götaland, genom Västkomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, gemensamt arbete inom digitalisering för de 49 kommunerna. Som exempel kan nämnas att ta fram gemensamma kommunala lösningar, göra utredningar samt ge stöd för införande inom områden såsom säkerhets- och kommunikationslösningar, verksamhetsprocesser samt verksamhetsstödjande applikationer. Exempel på områden som är centrala för det regionala arbetet är eHälsa, informationssäkerhet och digitala tjänster. Förankring och dialog med kommunerna kring pågående arbete och utvecklingsaktiviteter är centralt och styrande i arbetet.

 1. Läs mer om Västkoms arbete inom eSamhället och digitaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsuppgifter

Samordnare inom uppdraget Samordnad verksamhetsutveckling med stöd av IT, för GRs medlemskommuner och samarbetspartners ska:

 1. utifrån gällande strategier och mål i verksamheten samt på uppdrag av medlemskommunerna stödja medlemskommunernas utvecklingsarbete kopplat till frågor som rör digitalisering i den kommunala verksamheten,
 2. organisera, samordna och driva de frågor som gemensamt identifieras inom ramen för samarbetet med andra aktörer,
 3. följa frågor relaterade till digitalisering på lokal, regional och nationell nivå,
 4. som grund för planering och insatser föra dialog med medlemskommunerna i frågor rörande digitalisering.

Kvalifikationer och kompetens

För att passa för detta uppdrag ser vi gärna att du:

 1. har god erfarenhet av projektledning/styrning och utredningsarbete, med koppling till digitalisering,
 2. har ett stort engagemang och en stark personlig drivkraft för digitalisering inom offentlig sektor,
 3. har god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, i både tal och skrift, samt kan presentera komplex information på ett pedagogiskt sätt, dvs. framställa rapporter och beslutsunderlag av hög kvalitet samtidigt som informationen är enkel att ta till sig,
 4. är strukturerad och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare,
 5. tar egna initiativ och har lätt för att ta kontakt och arbeta tillsammans med både verksamhetsföreträdare, uppdragsgivare och leverantörer,
 6. har ett strategiskt synsätt med förmåga att se helhet och sammanhang, är universitets- eller högskoleutbildad, med fördel inom områdena systemvetenskap eller informationsvetenskap.

Anställningens omfattning

 1. Anställningsform: visstidsanställning till 2018-12-31, med eventuell möjlighet till förlängning.
  Tjänsteköp från medlemskommun kan bli aktuellt. 
 2. Omfattning: Heltid 100%.                    
 3. Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.      

 

Ansökan

Ansök senast: 2017-01-30

Ansökan görs endast via Offentliga jobb

Kontaktperson på GR:
Johan Kjernald, Regional eSamordnare
Tfn: 031-335 5313, 0733-61 56 85 

Fackliga Företrädare:

Anders Hemborg, Saco-representant
Tfn: 031-335 5072

Katarina Kjellqvist, Vision-representant
Tfn:031-335 5002

Senast uppdaterad: 2017-02-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund