GR söker vikarierande planeringsledare för äldrefrågor

Är du intresserad av att utveckla den sociala välfärden i Göteborgsregionen? Personen vi söker ska kunna möta kommunerna med lyhördhet och öppenhet och vara drivande i frågor där det finns intresse att kommunerna agerar gemensamt samt delar engagemanget för vårt uppdrag att verka för en bättre kvalitet inom socialtjänsten och den kommunala vården och omsorgen.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige med tillsammans cirka 970 000 invånare.

GRs syfte är att bidra till en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare. Vi är en kompetensresurs för medlemskommunernas anställda och förtroendevalda. På kommunernas uppdrag erbjuder GR kompetensutveckling och driver forsknings- och utvecklingsarbete kring barn och unga, personer i utsatta livssituationer, äldre, personer med funktionsnedsättningar, missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

Arbetet utgår från politiska mål och aktiviteterna planeras i dialog med chefsnätverk som träffas med GR som arena.

Vi söker planeringsledare för äldrefrågor

Nu söker vi en vikarierande planeringsledare vid GR Välfärd och FoU i Väst för GR-kommunernas gemensamma utvecklingsarbete inom äldreområdet. I din roll hos oss kommer du att sammankalla och leda grupper och nätverk, initiera och samordna frågor, utvecklingsprojekt och FoU-uppdrag i förhållande till politisk styrgrupp, chefsnätverk och medlemskommuner.

Kontakter med lokala, regionala och nationella aktörer ingår som viktig del i uppdraget och du kommer att fungera som en brobyggare mellan forskning och kommunernas verksamheter inom äldreområdet.

Vi tror att du har en bred erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer och en relevant högskoleutbildning.

Anställning

Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat på 100 % tillträde snarast, men inte senare än den 1 oktober 2015. Vikariatet sträcker sig till december 2016.

Ansökan planeringsledare

För mer upplysningar kontakta gärna:

Fackliga företrädare

Anders Hemborg, Saco
Telefon:031-335 50 72

Tony Dahl, Vision
Telefon: 031-335 50 34   


Senast uppdaterad: 2015-06-05 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund