Gymnasiedagarna rustar ungdomarna

10 000 niondeklassare i Göteborgsregionen står just nu inför sitt gymnasieval. Som en hjälp att sondera i utbudet och rusta dem till att göra välgrundade val arrangeras den 13-15 oktober Gymnasiedagarna på Svenska Mässan.

Nästan alla skolor i Göteborgsregionen, ett tjugotal från övriga landet och representanter från företag och branscher - det är några exempel på vad som går att hitta bland de 117 utställare som medverkar på årets mässa.

På en gemensam yta finns oberoende studie- och yrkesvägledare på plats för att möta eleverna och deras funderingar kring gymnasievalet. Här står även arbetslivet redo att prata om vilka kompetenser som efterfrågas på en framtida arbetsmarknad.

En nyhet för i år är Speakers’ corner, en scen där medverkande skolor, branscher och företag har möjlighet att visa upp sin verksamhet på ett inspirerande sätt. Därtill svarar studie- och yrkesvägledare på frågor via Gymnasiedagarna online, en chattfunktion för de ungdomar som av olika anledningar inte kan ta sig till Svenska Mässan.

Gymnasiedagarna arrangeras av GR Utbildning och pågår den 13-15 oktober på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan är en del av det öppna utbildningslandskapet, vilket innebär fri sökning till samtliga gymnasieskolor i regionen.

Förra året hade Gymnasiedagarna 20 032 besökare och i år har redan nära 13 000 elever från grundskolor runtom i regionen förbokat en biljett.

Senast uppdaterad: 2015-10-12 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund