Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic besökte GR

Ministern kom för att lära mer om valideringsverksamheten vid Validering Väst. Vid besöket på GR tog hon också del av Plug In, ett ESF-finansierat projekt för att motverka att ungdomar hoppar av gymnasiet.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic på GR-besök den 23 februari 2015

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic på GR-besök

Ett av gymnasie- och kunskapslyftsministerns ansvarsområden är validering och hon ville besöka Validering Väst för att få mer information och ta del av goda exempel inom validering. Ministern hänvisade till att Västra Götalandsregionen och Validering Väst ligger i framkant när det gäller validering och är känt för bred kompetens efter mångårigt utvecklingsarbete.

Validering inom Validering Väst

Validering Västs uppdrag är att verka för fler valideringar med god kvalitet i Västra Götalandsregionen. Man samverkar även nationellt med myndigheter, offentlig verksamhet och branscher.

Ett exempel som togs upp på mötet är samverkan med Arbetsförmedlingen nationellt inom det regeringsuppdrag som Arbetsförmedlingen har ”att utveckla metoder för och omfattning av validering av nyanlända”. En brännande fråga som också lyftes är behovet av metoder att synliggöra kompetens hos målgruppen som inte kan valideras mot formella krav, betyg eller bransch.

Plug In – för att motverka avhopp från gymnasiet

Ministern var också intresserad av GR:s insatser inom projektet Plug In, ett arbete som har uppmärksammats nationellt. Under tre års tid har GR medverkat i detta ESF-finansierade projekt som syftar till att motverka ungdomars avhopp från gymnasieskolan. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och GR ingår som en av fem regioner i Sverige.

Genom ca 80 olika delprojekt har olika metoder prövats för att förbättra ungdomars möjligheter att lyckas. Arbetet i Göteborgsregionen har bestått av såväl förebyggande arbete för ungdomar som riskerar att avbryta sina studier, som insatser för ungdomar som har avbrutit sina studier.

Vill du veta mer?


Ministerbesök på GR. Från vänster: Bengt Randén, GR Utbildning; Anna Liljeström, GR Utbildning; Johan Borvén, GR Utbildning; Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Marja-Leena Lampinen, Regionutvecklingssekretariatet inom Västra Götalandsregionen samt Gunilla Eek och Kerstin Odén från Validering Väst

Från vänster: Bengt Randén, GR Utbildning; Anna Liljeström, GR Utbildning; Johan Borvén, GR Utbildning; Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Marja-Leena Lampinen, Regionutvecklingssekretariatet inom Västra Götalandsregionen samt Gunilla Eek och Kerstin Odén från Validering Väst.

Senast uppdaterad: 2017-10-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund