Hållbar tillgänglighet i transportsystemet - för vem och hur?

GR ansvarar för höstens första Mellanrum 31 augusti: Hur kan vi skapa bättre möjligheter för alla att ta del av staden och regionens kvalitéer? Kan linbanor vara en del av lösningen?

Foto: Göteborgs stad

Foto: Göteborgs stad

Vid höstens första Mellanrum 31 augusti klockan 17-19 i stadsmuseets foajé ger Ana Gil Solá, forskare vid Göteborgs universitet, en inblick i hur man kan förstå socialt hållbar tillgänglighet i transportsystemet.

Per Bergström Jonsson och Emma Josefson från Trafikkontoret, Göteborgs stad, kommer att berätta mer om arbetet med att etablera linbanor i Göteborg.
 
Mellanrum är en seminarieserie om stadsutveckling som arrangeras av Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs Stad, S2020 (Socialt hållbar utveckling, Göteborgs Stad), Mistra Urban Futures (centrum för hållbar stadsutveckling), GR, Göteborgs Universitet, (centrum för urbana studier)  och Chalmers (arkitektur och samhällsbyggnad).


Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2016-08-16 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund