"Här träffas seniorerna"

Göteborgs-Posten uppmärksammar idag FoU i Väst/GR:s rapport som visar att Göteborgs träffpunkter spelar stor roll för äldres fysiska, men framför allt mentala hälsa.

Bild: Anders Hofgren

Under våren 2015 gav tre stadsdelar i Göteborgs Stad (Centrum, Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda) i uppdrag till FoU i Väst/GR att utvärdera den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten i äldreomsorgen med fokus på träffpunkterna.

Syftet var att undersöka i vad mån och på vilket sätt träffpunkter som riktar sig till äldre personer upplevs främja deltagarnas hälsa samt vilka deltagarna är.

Idag uppmärksammas utvärderingen i en artikel i Göteborgs-Posten.

Läs mer


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2017-03-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund