Hitta rätt – ett material för ensamkommande ungdomar

Visste du att det finns ett material för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och jobbar med ensamkommande ungdomar? Det heter Hitta rätt. GR bjuder nu in till en nationell tvådagars workshop om att arbeta med Hitta rätt 19-20 januari 2016.

Foto: Christina Blom. Bild från webbutbildningen Hitta rätt

På workshopen den 19-20 januari kommer du att få kunskap om, samt utbildning och metodstöd i, arbetet med materialet. Dessa två dagar innebär ”verkstad”. Det betyder att vi blandar kortare föreläsningar med diskussioner och övningar. Allt för att du ska få de verktyg som behövs för att kunna informera, utbilda och arbeta med materialet på hemmaplan. 

En del av innehållet fokuserar på det organisatoriska lärandet och förändringsprocesser, det vill säga hur du får med dig medarbetarna på tåget med att använda materialet. Under dagarna lanseras också en webbutbildning om Hitta rätt som är gjord för boendepersonal och socialsekreterare som arbetar med ensamkommande ungdomar.

Hitta rätt-materialet består av en pärm, en handledning och från januari 2016 även en webbutbildning. Pärmen innehåller ungefär 100 arbetsblad uppdelade på sex områden utifrån socialtjänstens system BBIC – hälsa, utbildning, identitet och utveckling, familj och relationer, socialt samspel och klara sig själv. Handledningen är ett stöd för dig som handledare så att du kan jobba tillsammans med ungdomarna med Hitta rätt. Webbutbildningen innehåller information om vad Hitta rätt är och hur du kan arbeta med det tillsammans med ungdomarna. Den innehåller även en fördjupande del om hur du kan utbilda dina kollegor i Hitta rätt så att ni får ett gemensamt arbetssätt.  

Hitta rätt togs fram i boenden för ensamkommande ungdomar i Göteborgs Stad när personalen såg ett behov av att kvalitetssäkra och systematisera arbetet med ungdomarna. Man ville skapa förutsättningar för en lyckad integration genom att systematisera och kvalitetssäkra sitt arbete med ungdomarna.

Idag arbetar boenden och socialtjänst över hela landet med Hitta rätt och du hittar det kostnadsfritt på Länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända: informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR: Sandra Goll-Rasmussen Nielsen

Senast uppdaterad: 2018-07-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund