Hur kan skolan rusta eleverna för framtiden?

På Arbetsmarknadsdagen 14 oktober i samband med Gymnasiedagarna på Svenska Mässan ligger fokus på ungas jobbmöjligheter och samverkan mellan skola och arbetsliv.

Hur kan arbetsmarknadskunskap bli en naturlig del av undervisningen och vad krävs för att studie- och yrkesvägledningen ska bli hela skolans ansvar, på riktigt?

Syftet med dagen är att inspirera och visa på lärande exempel från grund- och gymnasieskolor som arbetar framgångsrikt i samverkan med arbetslivet.

Skolverket kommer att finnas på plats, liksom Arbetsförmedlingen, som berättar om sitt ungdomsarbete och arbetsmarknaden för unga. Vägledningsprojektet Visa Väst visar verktygen SYV online och Rekas samt exempel på skapandet av en kommunal SYV-plan.

Dagen avslutas med att priset Utmärkelsen delas ut till skolor och företag som arbetat särskilt bra med samverkan mellan skola och arbetsliv.

Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Senast uppdaterad: 2017-10-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund