Hur kan vi tillsammans bygga rättvisa städer?

19-20 september arrangerar Mistra Urban Futures den internationella konferensen - Realising just cities – Co-production in Action i Göteborg. Konferensen samlar politiker, tjänstemän, forskare och andra från hela världen för att diskutera hur vi bygger ett hållbart samhälle. Passa på att anmäla dig före 15 juni för ”early bird”-rabatt.

Den snabbt växande inflyttningen till världens städer är en global utmaning utan motstycke i historien. Det är nödvändigt att hitta vägar så att urbaniseringen blir en källa till välfärd, hälsa och arbete, som kan delas av alla. Jämlikhet och rättvisa har kommit att bli allt mer tydliga och betydelsefulla inslag i hållbar stadsutveckling. Tillgänglighet till staden och social rättvisa är det underlag som demokrati och möjligheter för alla vilar på, där jämlikhet och rättvisa (equity) blir en egen dimension i betydelsen att olika människors olika behov ska kunna tillgodoses.  

Konferensen handlar om hur rättvisa städer kan förverkligas och fokuserar på 'co-production', medskapande, samt vikten av att dela kunskaper och att utveckla stödjande strukturer för detta.  GR ser som konsortiepart i Mistra Urban Futures konferensen som ett viktigt bidrag till kunskapsspridning och nya initiativ.

Mistra Urban Futures har genom en rad projekt i Göteborgsregionen och utomlands samlat erfarenheter och kunskaper om co-production och medskapande. Konferensen speglar de senaste årens utveckling inom området ‘rättvisa städer’. Medskapande i olika former, mellan akademi och praktik, mellan medborgare och politiker, har visat sig ha stor betydelse i utvecklingen av hållbara städer. Detta är angelägen kunskap för städer, kommuner och regioner.

Observera att konferensen hålls på engelska. Antalet platser är begränsat, och fram till och med 15 juni finns ett "early bird" pris som är rabatterat med 600 kr. Med rabatten är priset för en deltagare 2200 kr för två dagar, med konferensmiddag inkluderad.

Dagen efter konferensen, 21 september, blir en särskild dag med fristående workshops för dig som vill fördjupa ditt engagemang i arbetet med att skapa projekt och aktiviteter för rättvisa städer.

Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2016-06-09 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund