Hur satsningen på en järnvägssträcka föder nya möjligheter till samhällsutveckling

Med Götalandsbanan suddar vi ut gränserna mellan landsbygd och tätort, mellan jobb och fritid och mellan tid och rum.

Götalandsbanan ger oss nya möjligheter till tillväxt och arbetstillfällen, när Borås och Göteborg kommer lite närmare varandra. Det betyder en enklare vardag för alla som bor och verkar i regionen. Fler kan välja bostadsort, arbetsplats och skola utan att bekymra sig över långa restider.

Götalandsbanan är ett bra exempel på hur vi arbetar inom GR. På vårt initiativ inleddes ett politiskt samtal som skapade förutsättningar för ett samarbete som sträcker sig långt utanför Göteborgsregionens gränser.

Alla kommuner i GR bidrar till medfinanseringen eftersom de tydligt ser hur sträckan gynnar hela regionen.

Om projektet:
Planerad byggstart 2020.
Medfinansieringsavtal är tecknat mellan Trafikverket, GR-kommunerna, Swedavia, Borås Stad och Bollebygds kommun.

Kontaktperson på GR: Maria Sigroth

Senast uppdaterad: 2015-05-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund