Idéseminarium med tuffa svar på de svåra samhällsbyggnadsfrågorna

Fredagen den 16 oktober presenteras inte mindre än 17 lösningar för framtidens bostadsbyggande. Då befinner sig traineerna från framtidens samhällsbyggare på Lindholmen Conference Centre och berättar om hur de fått sina respektive organisationer – både företag och offentlig verksamhet – att samarbeta kring ett gemensamt case i Frölunda.

För att klara av att bygga alla de bostäder som efterfrågas, kunna möta kraven på effektiv infrastruktur och skapa hållbara städer där människor trivs måste olika delar i samhället samverka mer och bättre. Det är alla överens om – men HUR?

Framtidens samhällsbyggare är namnet på det traineeprogram som i och med detta idéseminarium avslutas efter 14 månader. Då har de 17 traineerna, som alla är anställda i olika företag och förvaltningar inom samhällsbyggnadssektorn, skaffat sig helt unika nätverk och banbrytande kunskap om varandras verksamheter genom att ha genomfört delar av programmet som breddningsperioder hos att flertal av de övriga medverkande aktörerna.

Bland annat har de genomfört ett gemensamt casearbete på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret.
Uppgiften har varit: ”Vi behöver förtäta och bygga 3000 nya bostäder i Västra Frölunda – hur gör vi det på bästa sätt?”

Arbetet och resultatet genomsyras av vår slogan som vi skapade tidigt i processen: ”I samverkan för förändring!”. En av våra grundidéer är att vi i branschen behöver förstå, acceptera och utnyttja varandras drivkrafter för att få till en effektivare samhällsbyggnad, säger Simon Grimberg, en av traineerna. Han är anställd på Forsen och moderator för seminariet.

Bakom programmet står två organisationer, Centrum för management i byggsektorn (CMB) och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Det här traineeprogrammet bryter på allvar gränserna mellan privat och offentlig verksamhet. Traineerna har fått erfarenheter av affärsmässighet och politiska beslut under sina perioder i olika företag och förvaltningar. Vi är övertygade om att det här programmet, som just nu startar upp omgång två, om några år kommer att göra stor skillnad och stärka branschen som helhet, säger Bengt Christensson, vd för CMB.

Kontaktperson på GR: Ann-Katrine Engström

Senast uppdaterad: 2016-06-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund