Kick-off för Yrkesutbildningens år

7 juni arrangerade GR Utbildning i samarbete med Västra Götalandsregionen, Göteborg & Co och Arbetsförmedlingen en regional kick-off för det arbetet med Yrkesutbildningens år i väst. 370 yrkesverksamma personer inom skola och näringsliv fick träffa Sveriges yrkeslandslag, lyssna till framtidsprognoser på arbetsmarknaden och höra representanter från näringslivet.

Inledningstalare var Johan Trouvé, VD vid Västsvenska handelskammaren som pratade om utmaningar idag och i framtiden. Därtill berättade Sofia Larsson från Göteborgsregionens kommunalförbund om den lärarhandledning som tagits fram inför besöket på EuroSkills samt vad GR Utbildning gör inom ramen för Yrkesutbildningens år. Amelie von Zweigbergk från Teknikföretagen visade hur EuroSkills kan lyfta yrkesutbildningarna.

Målet med kick-offen var att dels starta igång arbetet med Yrkesutbildningens år i Väst, men även att visa på de aktiviteter och evenemang som erbjuds i regionen under året.

Kontaktperson på GR
Johanna Redelius

Senast uppdaterad: 2016-06-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund