Målbild 2035 för stråket Göteborg-Borås nu antagen

Nu har samtliga kommuner som ingår i samverkansprojektet kring stråket Göteborg – Borås antagit målbild 2035, som visar vår gemensamma inriktning för en framtida hållbar regional struktur.

Att planera järnvägsutbyggnad, trafikering och bebyggelseutveckling tillsammans är en förutsättning för en hållbar regional struktur. Samarbete mellan kommuner, region och stat gör en sådan gemensam helhetssyn på den framtida utvecklingen möjlig. I stråket Göteborg-Borås sker samarbetet mellan kommuner och kommunalförbund i form av en samverkansgrupp för samhällsplanering. Tillsammans har vi tagit fram en målbild för Stråket Göteborg-Borås 2035 som visar vår gemensamma inriktning för en framtida hållbar regional struktur.

Arbetet i gruppen ger möjligheter att överbrygga administrativa gränser och stödja Trafikverkets planering. Detta sker genom samlade bilder av möjlig och planerad utveckling av resande, näringsliv och boende i stråket och dess betydelse för trafikering och järnvägens sträckning.


Kontaktperson på GR: Per Sahlin

Senast uppdaterad: 2017-11-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund