Mår tjejer sämre än killar för att de frigör sig tidigare från sina föräldrar?

Hur stöttar man hemmasittare som inte varit i skolan på flera år? På Mötesplats IFO i förra veckan var detta två av de ämnen som togs upp.

Syftet med Mötesplats IFO är att lära av varandra, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv och stärka yrkesrollen.

Mötesplatsen äger rum årligen och den här gången kom nästan 300 personer som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i GR:s medlemskommuner. 


Dokumentation & föreläsarnas Powerpointpresentationer


Samtliga programpunkter på Mötesplats IFO 2017

Arbetstyngdsmätningar i Göteborgs Stad
FoU i Väst/GR

Att coacha personer med långvarigt försörjningsstöd mot arbete och utbildning
Göteborgs Stad Askim-Frölunda-Högsbo, FoU i Väst/GR

Delaktighet och en förutsägbar vardag – ett sätt att förebygga hot och våld på HVB-hem
Ale kommun

Ett teamorienterat arbetssätt – vår förändringsresa inom öppenvården
Göteborgs Stad Majorna-Linné

Fältgruppen City
Göteborgs Stad Social resursförvaltning

Fördjupad utredning i hemmet
Mölndals stad och Göteborgs Stad 

Föräldraskap/teamarbete familjecentralerna
Härryda kommun

Hur bryter vi hemmasittare?
Göteborgs Stad

Hur stödjer vi vår egen personal efter svåra insatser?
Räddningstjänsten Storgöteborg

Hälsa på svenska – Språkträning och friskvård på Torrekullagården
Mölndals stad

Jag är ett barnhemsbarn
Fia Adler Sandblad och Jonas Franke-Blom

Jämnårigorientering som orsak till flickors ökande psykiska ohälsa
Öckerö kommun

LEAN-inspirerad struktur inom Barn och Unga, för minskad stress och ökad rättssäkerhet
Lilla Edet

Placeringsansvariga – ny funktion i Angered för att avlasta handläggare, kontrollera köpt vård och skapa ordning bland avtal
Göteborgs Stad Angered

Rekrytering i framkant, introduktion för nya medarbetare av medarbetare i Östra Göteborg
Göteborgs Stad

Samverkan med ”långa gummiband”
Social resursförvaltning Göteborgs Stad

Utbildning för familjehem som tar emot ensamkommande barn
Familjehem Göteborgs Stad rekrytering & utbildning

Vräkningsförebyggande arbete i SDF Centrum
Göteborgs Stad Centrum

Yrkesresan – ett gemensamt arbete för kompetens och stabilitet
GR


Kontaktperson på GR:  Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2017-11-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund