Mistra Urban Futures bildar ny nod i Stockholm

Mistra Urban Futures etablerar en nod i Stockholm. Beslutet togs av centrets styrelse i mars. GR är sedan 2009 en av konsortieparterna inom Göteborgsplattformen, och eftersom nu även Stockholm och sedan 2016 Malmö är anslutna till centret är Sveriges tre största städer involverade i arbetet med hållbar stadsutveckling.

Foto: Flickr.com, Tommie Hansen, Djurgårdsbron, tram and a pink sunset (Stockholm)

”Att Stockholm nu anslutit sig representerar kulmen på en process som inleddes 2014 med syfte att involvera Sveriges tre största städer. Detta för att främja vårt arbete som bygger på ett brett partnerskap och medskapande i olika lokala kontexter. Strategin framåt är att under de kommande åren etablera forskningssamarbeten i ytterligare städer/regioner, med särskilt fokus på Asien och Latinamerika. Detta gör det möjligt för oss att dra lärdom om hur transdisciplinärt medskapande kan fungera i olika förhållanden runt om i världen”, säger Professor David Simon, Director Mistra Urban Futures.

Mistra Urban Futures Göteborgsplattform erbjuder en arena där lokala parter kan mötas utanför de etablerade strukturerna samt ta fram verkningsfull och relevant kunskap i samverkan mellan praktik och akademi. GRs medlemskommuner deltar i flera forskningsprojekt som syftar till att skapa rättvisa, tillgängliga och gröna städer. Läs mer om de forskningsprojekt som pågår inom Göteborgsplattformen HÄRlänk till annan webbplats

Under 2016 har Mistra Urban Futures gått in i en andra fas, där fokus är att förverkliga rättvisa städer. Realising Just Cities blev titeln på den första årliga internationella konferensen för centret, som ägde rum i Göteborg i september förra året. Konferensen förde samman forskare och praktiker från alla plattformarna. På global nivå tog Mistra Urban Futures under 2016 aktiv del i arbetet mot en globalt hållbar utveckling, särskilt när det gäller FN:s mål 11 för hållbara städer och samhällen.

  • Läs mer i den helt webbaserade årsrapporten HÄRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vikten av att basera beslut på bästa tillgängliga kunskap för att nå en hållbar stadsplanering var också temat för en debattartikel från Mistra Urban Futures i Göteborgs-Posten 31 mars i år. Skribenterna var den nya ledaren för Göteborgsplattformen, Margareta Forsberg, tillsammans med Anna Ledin, direktör, miljöförvaltningen Göteborg och ordförande i Mistra Urban Futures konsortieråd samt David Simon, direktör för Mistra Urban Futures. Författarna betonade behovet av att uppmärksamma målkonflikter och applicera bästa tillgängliga kunskap för att kunna fatta kloka beslut i den snabba förändringstakt som nu råder i samhällsplaneringen.

 

Kontaktperson på GR: Sara-Linnea Östervall

Senast uppdaterad: 2018-04-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund