Mötesplatser kring integrationsarbete och rasism

Vilka dilemman och utmaningar kopplade till rasism möter du i din yrkesvardag? Och vilken roll har bostadsbolagen i arbetet med integration? Inom ramen för projektet InVäst arrangeras under hösten två mötesplatser för personer som på olika sätt möter nyanlända i sitt arbete.


30 nov: Integration i boendemiljön Mötesplatsen
”Integration i boendemiljön” handlar om bostadsbolagens roll i arbetet med integration. Som deltagare får du redskap och kunskap om interkulturell dialog, exempel på hur andra bostadsbolag arbetar med integration samt möjlighet att samtala med kollegor om dina upplevelser i arbetet med nyanlända.

  • Läs mer och anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


6 dec: Kan vi prata om rasism

Mötesplatsen ”Kan vi prata om rasism” lyfter frågan om vad rasism är, hur det påverkar vårt samhälle och hur du kan motverka rasism och intolerans i din yrkesroll. Kunskapspass varvas med dialog och samtalsövningar utifrån din yrkesvardag. Passen leds av Forum för levande historia som har stor erfarenhet och kunskap inom området.

  • Läs mer och anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesplatserna arrangeras inom ramen för projektet InVäst– Integration Västsverige, som finansieras av europeiska socialfonden (ESF). InVäst är ett projekt i Västsverige som syftar till att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Projektet ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund och drivs i samarbete med delregionerna Skaraborg och Halland. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2019.  


Kontaktperson på GR:  Linda Karlsson 

Senast uppdaterad: 2017-09-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund