Motverka boendesegregation genom socialt hållbar samhällsplanering

GR har beviljats statsbidrag från delegationen mot segregation för en förstudie inför ett större utvecklingsprojekt om hur den sociala hållbarhetsdimensionen kan stärkas i samhällsplaneringen i syfte att motverka boendesegregation.

Ambitionen är att i ett kommande utvecklingsprojekt utveckla, anpassa samt testa innovativa metoder i Kungälv, Partille, Lerum och Stenungsund. I arbetet medverkar även Hyresgästföreningen, RISE, fastighetskontoret i Göteborg stad och Älvstranden Utveckling.

I förstudien ingår att undersöka om fler kommuner är intresserade av ett kommande utvecklingsprojekt. Vill din kommun delta? Anmäl intresse till Maja Wadstein. Bakom ansökan står ett samarbete mellan nätverken för samhällsbyggnadschefer och socialchefer på GR.


Kontaktperson på GR:  Maja Wadstein och Elisabeth Beijer

Senast uppdaterad: 2017-11-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund