Nationellt intresse för Hitta rätt

Den 19-20 januari samlades 80 personer i Göteborg från hela Sverige som arbetar med ensamkommande ungdomar, för att lära sig mer om Hitta rätt. Hitta rätt är ett pedagogiskt material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhälls¬orientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet.

- Det är fantastiskt att se verksamheter från hela Sverige här – från Jokkmokk till Malmö – som vill lära sig mer om Hitta rätt. Det kommer gynna ungdomarna, sa Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, GR.

Hitta rätt-materialet består av en pärm, en handledning och inom kort även en webbutbildning. Hitta rätt togs fram i boenden för ensamkommande ungdomar i Göteborgs Stad när personalen såg ett behov av att kvalitetssäkra arbetet med ungdomarna för att skapa förutsättningar för en lyckad integration.

Projekt Nationell spridning av Hitta rätt  och den kommande webbutbildningen om Hitta rätt har gjorts av GR i samarbete med Social resursförvaltning Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

- Hitta rätt är inte en extra arbetsuppgift man ska göra, det är ett material som stödjer det arbete vi redan gör. Det handlar om sättet vi gör det på, sa Louise Parbring, enhetschef, boende för ensamkommande ungdomar i Göteborgs Stad.

Charlotte Nöidh och Louise Parbring, Göteborgs Stad.

Charlotte Nöidh och Louise Parbring, Göteborgs Stad.

Helena Asklund, kommunförbundet Norrbotten.

Helena Asklund, kommunförbundet Norrbotten.

Ungdomarnas röster

Första dagen fick deltagarna bland annat lyssna på tre ungdomar som har jobbat med Hitta rätt under sin tid på boenden i Göteborgs Stad. De poängterade vikten av att arbeta praktiskt med pärmen för att lära sig på bästa sätt – studiebesök, frågesport eller besök från en ungdomsmottagning till exempel. De tyckte också att Hitta rätt har varit en väldigt bra introduktion till vad man behöver veta när man är ny i Sverige.

Örebro har kommit långt i sitt arbete med Hitta rätt och delade med sig av goda exempel.

- Våra nycklar för att lyckas med detta har varit att utse gruppledare som driver Hitta rätt-arbetet och försöka se till att alla medarbetare känner sig trygga med materialet genom utbildning och förberedelser. Men det är en utmaning att hinna med att utbilda all nyanställd personal, sa Daniel Skoglund, föreståndare HVB-hem, Örebro.

Samtal med ungdomarna.

Samtal med ungdomarna.

Implementera Hitta rätt

Theresa Larsen från GR/FoU i Väst pratade om implementering och organisatoriskt lärande. Deltagarna fick formulera SMARTa mål för Hitta rätt-arbetet i sina verksamheter. Ett SMART mål är specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbundet.

- Vi har precis påbörjat vårt Hitta rätt-arbete. Efter den här konferensen ska jag utbilda en person på varje boende så vi har en plan för implementeringen. Det är ett jättebra material, det finns så mycket att plocka därifrån, sa Catrin Westerholm, integrationspedagog, Härnösand.

En annan deltagare såg en möjlighet till bättre kommunikation mellan boenden och socialtjänst.

- Vi har inte börjat jobba med det än men jag ska lyfta det på hemmaplan nu. Kanske kan det leda till ökad kommunikation mellan boenden och socialtjänst om båda känner till materialet och ungdomens arbete med det, sa Zerina Canovic, socialsekreterare, Partille.

Helena Asklund arbetar strategiskt med integrationsfrågor på kommunförbundet Norrbotten.

- Det är några kommuner som redan arbetar med Hitta rätt hos oss men vi vill sprida det ytterligare. Vår uppgift är att stötta kommunerna och jag har funderingar på om man kan bygga någon slags metodstödsplattform för att utbilda utbildare. Jag ser så många fördelar med Hitta rätt. Det ger en struktur till arbetet, det blir en kvalitetssäkring på vad ungdomarna får med sig och det underlättar det dagliga arbetet, sa hon.

Hitta rätt-materialet finns kostnadsfritt på Länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända – www.informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Inom kort finns även webbutbildningen där, som är gjord för boendepersonal och socialsekreterare som arbetar med ensamkommande ungdomar. Webbutbildningen handlar om Hitta rätt och innehåller också en fördjupande del om att utbilda kollegor i Hitta rätt för att få ett gemensamt arbetssätt.


Kontaktperson på GR: Sandra Goll-Rasmussen Nielsen

Senast uppdaterad: 2017-04-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund