Nu fortsätter vi att utveckla miljonregionen

Sedan i tisdags är vi en miljon invånare i Göteborgsregionen, enligt Business Region Göteborg. Regionen har växt med 150 000 invånare sedan år 2000, vilket motsvarar ett helt Linköping, Sveriges femte största stad. Den snabba tillväxten medför både möjligheter och utmaningar.

- Jag hoppas att många känner sig stolta och manade att vidareutveckla vår storstadsregion. Det finns flera områden kopplade till tillväxt som vi behöver fortsätta att ta oss an gemensamt, bland annat satsningar på infrastruktur, bostäder och kollektivtrafik, säger GR:s förbundsdirektör Helena Söderbäck

- En annan viktig fråga är att motverka utanförskap och skapa förutsättningar för fler att komma in på arbetsmarknaden. Vi behöver också se till att utbildningslandskapet matchar den framtida arbetsmarknadens behov av kompetens. Dessutom har vi digitaliseringen som påverkar och förändrar hela samhället.

Mer om miljonregionen:

 

Kontaktperson på GR:  Helena Söderbäck

Senast uppdaterad: 2017-04-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund