Nu startar Yrkesresan

Den 27-28 april går startskottet för Yrkesresan – en satsning på kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgsregionen.

Yrkesresan erbjuder en struktur för kompetensutveckling i form av filmer, webbutbildningar och kursdagar.

Inledningsvis vänder sig Yrkesresan till nya socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga i någon av GR:s 13 medlemskommuner. På sikt kommer Yrkesresan att erbjuda kompetensinsatser även för mer erfarna socialsekreterare, arbetsledare och chefer.

Uppstartskonferens

Den 27-28 april lanseras Yrkesresan på en uppstartskonferens som vänder sig till enhetschefer, arbetsledare, förste socialsekreterare eller andra som på olika sätt har ansvar för att arbetsleda nya socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården i GR:s medlemskommuner.


Bakgrund

GR har på uppdrag av medlemskommunerna tagit fram en handlingsplan för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna. Det långsiktiga målet är att uppnå en trygg och säker vård för barn och unga genom ökad kompetens och stabilitet. Styrgrupp för arbetet är IFO-chefsnätverket på GR.

yrkesresan

 

Kontaktperson på GR: Cristina Dahlberg

Senast uppdaterad: 2017-05-02 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund