Nya arbetslöshetssiffror publiceras idag

Här hittar du färsk statistik för de 13 GR-kommunerna.

I veckan har Arbetsförmedlingen publicerat månadsstatistiken över arbetslöshetsutvecklingen.

I Sverige ligger arbetslösheten på 7,4 procent i augusti vilket är samma nivå som för ett år sedan.

I GR-kommunerna varierar arbetslösheten mellan 2,1 och 7,4 procent.

Göteborg står för den största andelen av GR:s totala arbetslöshet på 28 600 personer, cirka 21 000 personer. Arbetslösheten i regionen har sjunkit med 200 personer jämfört med augusti 2016. Den lägsta arbetslösheten finns på Öckerö.

Förutom att arbetslösheten varierar stort mellan GR-kommunerna så råder det även fortsatt stora skillnader mellan olika grupper.

När det gäller gruppen unga mellan 18 och 24 år så har antalet arbetslösa i GR-kommunerna under det senaste året minskat med 600 personer från ca 4 200 till 3 600 personer. I åldersgruppen 25–64 år har däremot arbetslösheten i GR-kommunerna ökat med 400 personer.


Ladda ner

 

Kontaktperson på GR:  Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2017-09-12 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund