Ny europeisk plattform kring att förebygga studieavbrott

24-25 februari var det kick-off i Budapest för det nya projektet ESL-Plus, där GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum, är en av sju partnerorganisationer som tillsammans ska utveckla en plattform för att sammanställa och sprida relevant forskning och lärande exempel kring studieavbrott.

Projektet ESL-Plus är ett treårigt ESF-finansierat projekt som förutom att skapa en plattform för att sprida kunskap även syftar till att skapa ett europeiskt nätverk för att förebygga studieavbrott (early school leaving).

Projektet leds av The Tempus Foundation i Ungern som grundats av den Ungerska regeringen för att bland annat stärka kopplingarna mellan policy, forskning och praktik. Förutom GR medverkar organisationer och universitet i Holland, Tyskland och Rumänien.

GR kommer främst att ha en konsulterande roll utifrån kunskap, erfarenheter och lärdomar som genererats under ett mångårigt arbete för att motverka utanförskap, bland annat genom uppbyggnaden av den digitala kunskapsplattformen PlugInnovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  inom ramen för projektet Plug In. Därtill kommer regionen att bidra med lärande exempel samt genomföra workshops, fokusgrupper och olika spridningsinsatser.

Kontaktperson på GR:
Anna Liljeström

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2016-03-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund