Ny film: En introduktion till regional planering

GR har medverkat i att ta fram en film som syftar till att ge en beskrivning av drivkrafterna bakom regional utveckling.

Filmen är framtagen som en del i arbetet med Västsvenska paketet och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag om regional planering, exempelvis för nytillträdda politiker och tjänstemän inom samverkansparterna i Västsvenska paketet.


Kontaktperson på GR: Maria Sigroth

Senast uppdaterad: 2015-03-16 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund