Prenumerera på nyhetsbrev om kustzonen

Vill du veta vad som händer inom projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla? Prenumerera på nyhetsbrevet! Första numret har precis kommit ut.

I första numret kan du bland annat läsa om temagruppernas arbete, geodata och plan för Västerhavet.

Om projektet
Hur ska kustzonen både kunna bevaras och utvecklas? Det är frågan för projektet där åtta kustkommuner tar fram gemensamma överenskommelser. Överenskommelserna ska sedan ligga till grund för kommunernas översiktliga planering i kust- och havsområdena.

Projektet pågår 2016-2019. Det drivs av GR som också finansierar tillsammans med Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Business Region Göteborg samt de åtta kustkommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungssund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka.


Kontaktperson på GR:Susanne Härenstam

Senast uppdaterad: 2017-03-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund