Rapporten från vårens Demokratitorg klar

Demokratitorg är en arena där gymnasieungdomar och regionpolitiker får mötas och diskutera de ungas syn på samhället och regionens verksamheter. I en nyskriven rapport får vi ta del av ungas tankar, förslag och åsikter från vårens demokratitorg, som kontinuerligt arrangeras av Pedagogiskt Centrum, GR, på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Under vårterminen 2016 har tio demokratitorg genomförts på gymnasieskolor runtom i Västra Götaland. Alingsås, Dals Ed, Göteborg, Mellerud, Stenungsund, Tanum, Vårgårda och Åmål var de kommuner som besöktes. Samtalen rörde områden så som vård och hälsa, kollektivtrafik, infrastruktur och framtid, jobb och utbildning samt jämställdhet och integration.

Exempel på vad som lyfts av deltagande ungdomar är behov av fler feriejobb inom kommun och region för att få möjlighet till sitt första jobb, behov av fler mötesplatser och evenemang för unga som gärna får innehålla möjlighet till idrott och rörelse samt bristande tillgänglighet på ungdomsmottagningar med enbart telefon- och öppettider under skoltid.

Allt som sägs under ett demokratitorg antecknas i realtid. Utifrån anteckningarna skriver Pedagogiskt Centrum en sammanställning med fokus på de ungas tankar, förslag och åsikter. Nu är rapporten från höstens Demokratitorg klar och skickas till deltagande skolor och politiker samt till Västra Götalandsregionens berörda styrelser och nämnder.

Ta del av bifogad rapport för att läsa om hur unga i regionen uppfattar sin omvärld och framtid, vad de uppskattar och vad de vill förändra.

Kontaktperson på GR
Sofia Reimer
Projektledare, GR

PEDAGOGISKT CENTRUM
Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund