Regionala yrkesråd ska öka yrkesutbildningarnas attraktivitet

Under 2017 kommer GR Utbildning att tillsammans med branschorganisationerna Installatörsföretagen och besöksnäringen Visita inleda en regional branschsamverkan för att öka attraktiviteten för yrkesutbildningar. Tanken är att genom regionala yrkesråd skapa förutsättningar för en strukturerad dialog mellan branscherna och regionens utbildningsanordnare inom ungdomsgymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Båda branscherna har stora rekryteringsbehov samtidigt som allt färre elever väljer att läsa yrkesutbildningar som leder till dessa jobb. Genom yrkesråden kan dessa frågor diskuteras, och aktiviteter med fokus på att öka attraktiviteten för dessa utbildningar skapas.

Medverkande branscher kommer också att arrangera studiebesök och yrkespraktik för grundskolor i regionen samt medverka under Future Skills på Gymnasiedagarna.


Kontaktperson på GR:  Johanna Redelius

Senast uppdaterad: 2017-05-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund