Rektorskonferens – mod att våga leda

Idag den 12 maj arrangerar GR Utbildning en konferens på Draken för alla rektorer och grundskolechefer i Göteborgsregionen. En ny mötesplats som är tänkt som ett återkommande forum för alla rektorer, en mötesplats där alla kan träffas för att utbyta erfarenheter och tankar men också tillägna sig ny kunskap inom kontextspecifika områden.

Som rektor har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Det är rektors ansvar att elever och alla som arbetar på skolan trivs och kan nå så bra resultat som möjligt. Ett utmanade och viktigt jobb, som gör skillnad. I en snabbt föränderlig värld blir behovet av flexibilitet och kreativitet allt större. Det krävs mod i uppdraget som pedagogisk ledare, att våga ta ut svängarna för att åstadkomma goda resultat och därför är just - mod att våga leda - temat för vårens konferens.

Varvat med samtal- och erfarenhetsutbyte rektorer emellan kommer det också att vara två inspirationsföreläsningar. Agnes Gradstock och Eva-Lena Arefäll från SKL föreläser om myter och sanningar och synliggör friutrymmet som finns i skolans avtal kopplat till dagens tema mod. På eftermiddagen äntrar Lina Axelsson Kihlbom scenen och inspirerar kring hur man kan förändra skolan, få upp resultat och framförallt bygga strukturer att följa upp. Lina Axelsson Kihlblom har lång erfarenhet av ledarskap inom både näringsliv och skola och arbetar just nu som grundskolechef i Haninge kommun.

Det har varit ett stort intresse för konferensen och rektorer från våra samtliga 13 kommuner har anmält sig.

Följ gärna dagen i våra sociala medier under #grutbildning #modigarektorerGR
eller på konferensens webbplats https://modigarektorer.wordpress.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR:
Sandra Svensson, GR Utbildning

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2017-05-12 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund