Riksdagens arbetsmarknadsutskott och näringsutskott har besökt Validering Väst

Nu är valideringsfrågan högaktuell och regeringen föreslår 141 miljoner i förstärkta valideringsinsatser i budgetpropositionen för 2016. Validering Väst har tidigare i år och under förra året haft besök från regeringskansliet och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Ledamöter riksdagens näringsutskott

S-ledamöterna i riksdagens arbetsmarknads- respektive näringsutskott ville veta mer om validering och hur Validering Väst arbetar, utifrån uppdraget att verka för stödstrukturer för validering inom ramen för Kompetensplattformen i Västra Götaland.  

Riksdagens arbetsmarknadsutskott besökte Validering Väst den 28 september. Besöket resulterade i att näringsutskottet också blev intresserade och 26 oktober besökte några av ledamöterna Göteborg.

Vid båda tillfällena diskuterades möjligheter och begränsningar inom valideringsområdet. Validering Väst visade på flera aktuella och pågående aktiviteter där det finns behov av en progressiv valideringsprocess som är mer lämpad för nyanlända.  

Ledamöter riksdagens arbetsmarknadsutskott

Kontaktperson på GR:
Anne Sandstedt

Senast uppdaterad: 2015-11-05 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund