Satsning på verklighetslabb för utveckling av välfärdsteknik

GR och Johanneberg Science Park  får medel från Vinnova för att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett verklighetslabb inom ramen för forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub.

Göran Havert och Theresa Larsen

AllAgeHub ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation. De medel Vinnova nu beviljat ska användas till att utreda förutsättningarna för ett verklighetslabb där produkter och tjänster testas och demonstreras.

– Vi vill skapa en neutral samverkansplattform som beaktar näringslivets, offentlig sektors, civilsamhällets och akademins bidrag och nytta, säger projektledare Theresa Larsen vid Göteborgsregionens kommunalförbund.

Syftet är att stötta utvecklingen och implementeringen av behovsdrivna innovationer som används av kommuner, kommunal personal, brukare av kommunal service eller personer med funktionsvariation i alla åldrar.

– Värdet med ett verklighetslabb är att människor möts från olika verksamheter för att testa idéer. Här kan vi tillsammans utveckla och utvärdera nya tjänster, produkter, metoder och arbetssätt, säger Göran Havert som är affärsutvecklingschef på Johanneberg Science Park.

Finansieringen är en del i en rad satsningar för att för att bygga upp AllAgeHub. Tolv kommuner inom Göteborgsregionens kommunalförbund har gått in med drygt nio miljoner kronor i medfinansiering till ansökningar. Vinnova har tidigare i höst beviljat medel till en idésluss, dit personal, brukare, företag och forskare ska kunna vända sig med ett problem, en idé, ett behov av samverkan eller liknande.

AllAgeHub är ett samarbete mellan en rad olika aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Johanneberg Science Park är värdorganisation och Göteborgsregionens kommunalförbund projektägare av de projektmedel som hittills beviljats. För närvarande ingår följande parter i samarbetet:

 • Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
 • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
 • Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  (kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning – DART)
 • Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna
 • Johanneberg Science Park
 • Sahlgrenska Science Park
 • Chalmers tekniska högskola (Centrum för vårdens arkitektur och styrkeområde Building Futures)
 • Göteborgs universitet (centrumbildningarna Age Cap och Centrum för personcentrerad vård – GPCC)
 • Högskolan i Borås (Centrum för välfärdsstudier – CVS)
 • Framtiden AB, Göteborgs Stads allmännyttiga bostadskoncern
 • Business Region Göteborg

​Kontakt för frågor:

Theresa Larsen, GR
0708-68 85 19
www.grkom.se/valfardlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Göran Havert, Johanneberg Science Park
​0730 34 64 65
www.johannebergsciencepark.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad: 2016-12-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund