Social hållbarhet i samhällsplaneringen - vad vet vi och vad behöver vi veta?

I förra veckan träffades 113 personer från offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och näringsliv på ett seminarium i Hammarkullen anordnat av Mistra Urban Futures. Ämnet för dagen var social hållbarhet i samhällsplanering och under dagen presenterades och diskuterades preliminära resultat från en kunskapsöversikt som kommer att bli färdig till sommaren.

Karin Winter, industridoktorand på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) presenterade tankeväckande perspektiv på vägar framåt - antingen i utveckling eller uppror.

Kristina Lindfors, samhällsbyggnadschef, och Camilla Lindqvist, socialchef, Stenungsund berättade om hur kommunen planerar i samverkan för ett Hasselbacken i utveckling.

Dokumentation från dagen och kunskapsöversikten kommer att publiceras på www.mistraurbanfutures.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karin Winter, Kristina Lindfors, Camilla Lindqvist

Karin Winter, Kristina Lindfors, Camilla Lindqvist


Kontaktperson på GR:  Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2017-04-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund