Spridningskonferens för GRINTs kartläggning av sfi i Göteborgsregionen

I tisdags arrangerade projektet GRINT en spridningskonferens där resultatet från den omfattande kartläggningen av sfi som genomförts i Göteborgsregionen presenterades.

Med fokus på det svenska språket arbetar integrationsprojektet GRINT för att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhället.

I den kartläggning som genomförts bland utbildningsanordnare inom svenska för invandrare i Göteborgsregionen har sfi-elever i samtliga kommuner fått göra sin röst hörd genom enkäter och intervjuer. Därtill har skolledare intervjuats med syftet att hitta lärande exempel.
 
Under konferensen presenterades resultaten från kartläggningen och de faktorer som visat sig framgångsrika för en sfi-undervisning av kvalitet.

Deltagarna fick lyssna till autentiska elevcitat som framkommit i fokusgrupperna samt diskutera frågor kring en framgångsrik sfi-utbildning utifrån sina erfarenheter och professioner.

Som lärande exempel intervjuades Jussi Koreila, avdelningschef med ansvar för sfi på arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm, om hur viktig en god samverkan mellan olika samhällsaktörer är för att underlätta för elever på sfi.

Därtill hölls ett panelsamtal kring samverkan med representanter från Arbetsförmedlingen, Enheten för samhällsorientering i Göteborg, Arbetsmarknads- och vuxenutbildning i Göteborg, Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet samt Integrationsavdelningen i Alingsås.

Kontaktperson på GR:
Sofia Reimer

Senast uppdaterad: 2015-05-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund