Teknikcamp genomfördes för tredje året i rad

I juni genomfördes Teknikcamp 2017. Under fem dagar fick ett fyrtiotal tjejer från årskurs 7 och 8 inspireras av kvinnor från teknikbranschen, testa på olika teknikområden, konstruera och tillverka egna produkter samt träffa andra tjejer med samma intressen.

Det var tredje året som Teknikcamp för tjejer anordnades i syftet att öka teknikintresset bland tjejer och på så vis bredda rekryteringen till teknikutbildningarna i Göteborgsregionen.

Dag ett var gemensam, resterande dagar var fördelade mellan Kungsbacka och Göteborg. Teknikcamp arrangeras av Teknikcollege Göteborgsregionen och inom det ESF-finansierade projektet College Väst.

College Väst är ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege. Tillsammans med Region Halland ska ett delprojekt genomföras för att se över möjligheterna för liknande former inom delbranscher för livsmedel och gröna näringar. Syftet är att undersöka om utbildningarna inom dessa områden motsvarar delbranschernas behov samt se över förutsättningarna för samverkan mellan utbildning och arbetsliv för en bättre kompetensförsörjning. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2018.


Kontaktperson på GR: Emma Theiland-Nilsson

Senast uppdaterad: 2017-08-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund