Toleransprojektet uppskattas av både elever och professionen i Göteborgs Stad – men väcker också frågor

Det visar FoU i Väst/GR:s utvärdering av införandet av Toleransprojektet i tre skolor i Göteborgs Stad som presenteras i rapporten Ett projekt som omfamnas av alla – eller en kurs för några få?

Toleransprojektet är ett skolbaserat arbetssätt som växt fram i Kungälv, i efterdyningarna av mordet på John Hron för drygt 20 år sedan och som spridits till andra kommuner. För två år sedan beslutade även Göteborgs Stad att införa Toleransprojektet, detta på tre skolor i Torslanda, ett område i stadsdelen Västra Hisingen.

Göteborgs Stads sociala resursförvaltning fick ansvar för att samordna implementeringen och de tre skolorna och socialtjänstens fältassistenter är nu inne på tredje läsåret med Toleransprojektet. FoU i Väst/GR fick i uppdrag att följa arbetet under de två första åren för att analysera vad som är viktigt att beakta framöver.

Syftet med FoU-rapporten Ett projekt som omfattas av alla – eller en kurs för några få? är att lyfta fram hur det fungerade att införa Toleransprojektet på de tre skolorna och att utifrån det reflektera kring en vidare implementering i staden. Rapporten ska således vara konstruktiv och till nytta för stadens fortsatta arbete, men kan också vara av intresse för andra kommuners arbete.

Resultat

Resultaten visar att Toleransprojektet uppskattas av såväl de professionella som de elever som intervjuats. Det är ett annorlunda inslag i yrkes- och skolvardagen som väcker nya tankar och som ger deltagarna i kursen känslan av att de får vara med om något viktigt och unikt, framförallt genom den resa som genomförs.

Resultaten visar samtidigt att det som implementerats är en kurs och att det endast motsvarar en begränsad del av det som beskrivs som Toleransprojektets idé. I rapporten föreslås att idén bör förtydligas för att underlätta implementering och uppföljning. Det handlar till exempel om att vara tydlig med vilket behov som projektet ska fylla och hur det kopplas till det generella demokratiarbetet på skolan. Annars riskerar det att bli något som bara berör ett fåtal elever och vuxna, istället för att, som titeln anger ”omfamna alla”. För att angå fler behöver projektet vara väl förankrat både hos chefer och kollegor. Det behöver också involvera även de som inte deltar i kursen på ett mer ambitiöst och aktivt sätt.

I rapportens slutsatser rekommenderas att staden, ifall satsningen på Toleransprojektet fortgår, ska fortsätta att stötta genomförandet och att följa upp hur projektet påverkar både enskilda individer och hela skolan.

 

Kontaktperson på FoU i Väst/GR:  Anna Melke

Senast uppdaterad: 2017-12-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund