Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare 3 är igång

I början av september inleddes den tredje omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare med en kick off på GR för de 18 nya traineerna.

Programstarten innebar en heldag då traineerna fick en översikt av programinnehållet och presentationer av CMB (Centre for Management of the Built Environment) och Framtidens Ledare, GR, som står bakom programmet.

Jag har sökt till Framtidens samhällsbyggare en gång tidigare utan att få en plats, så det var extra roligt att jag kom in i år. Det finns inget annat traineeprogram i Sverige som erbjuder den här kombinationen av utbildning för personlig utveckling och ”brobyggande” mellan universitetslivet och branschen, och mellan olika delar av branschen.

Tidigare har jag läst en civilingenjörsutbildning inom energi och miljö vid KTH, och har erfarenhet av miljöstyrning av renoveringsprojekt av flerbostadshus. Det blir intressant att göra helt andra saker nu, säger Maria Andersson, som nyss påbörjat sin anställning som VVS-ingenjör vid lokalförvaltningen, Göteborgs stad.

Målet med Framtidens Samhällsbyggare är att årligen utbilda nyckelpersoner som bättre kan kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Traineerna tillsvidareanställs i något av de medverkande företagen eller organisationerna. Under de 14 månader traineeprogrammet pågår varvas perioder i hemmaföretaget/organisationen med breddningsperioder i andra deltagande företag eller organisationer. Dessutom får traineerna en bred utbildning i personlig utveckling, kommunikation och grupputveckling parallellt med ett stadsutvecklings-case. När programmet är avslutat övergår traineeanställningen i en ordinarie tjänst i hemmaföretaget/organisationen.

Man har ju ingen erfarenhet av branschen när man börjar arbeta efter flera års studier, så det känns väldigt bra och kul att genom traineeprogrammet få testa flera olika roller. Dessutom blir man som ny väldigt väl omhändertagen genom att man har både sin chef, sina handledare och en mentor, säger Martin Bengtsson, som läst till byggingenjör vid Chalmers och som började sin anställning på Peab anläggning bara några dagar innan kickoffen.

Den andra omgången av traineeprogrammet, Framtidens samhällsbyggare 2, startade i augusti 2015 och avslutas med ett stort idéseminarium den 21 oktober 2016.


Kontaktperson på GR: Ann-Katrine Engström

Senast uppdaterad: 2016-09-14 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund