Tredje omgången av Framtidens samhällsbyggare är avslutad

För 14 månader sedan fick traineerna i programmet Framtidens Samhällsbyggare ett stadsutvecklingscase av Framtidenkoncernen i Göteborg. Uppdraget var att ta fram en plan för att utveckla Friskväderstorget i Biskopsgården. I fredags presenterade de resultatet på ett idéseminarium med över 200 deltagare.

Bild: Ulrika Håård

En fjärde omgång av Framtidens Samhällsbyggare är redan igång och i höst startar även planeringen för ett femte program, med beräknad start i september 2018.

Traineerna tillsvidareanställs i något av de medverkande företagen eller i någon av organisationerna. Under programmet gör de även breddningsperioder i andra deltagande företag eller organisationer. Traineerna får också en bred utbildning i personlig utveckling, kommunikation och grupputveckling parallellt med ett verkligt och gränsöverskridande stadsutvecklingscase som presenteras på ett idéseminarium vid programmets slut. När programmet är avslutat övergår traineeanställningen i en ordinarie tjänst i hemmaföretaget/organisationen.

Bakgrunden till programmet är det samhällsbyggande som regionen står inför de kommande decennierna. Frågan om kvalitativt och effektivt byggande är av stor vikt. En utmaning är att få till ökad förståelse och samverkan mellan de involverade branscherna: mellan arkitekt, entreprenad, konsult och fastighet men också mellan det privata och det offentliga. Syftet med programmets existens är att bryta gränserna inom samhällsbyggnadsbranschen och på så sätt skapa ett mer kvalitativt och effektivt byggande. Samarbetet mellan offentlig sektor och näringsliv gör traineeprogrammet unikt.


Kontaktperson på GR:  Ann-Katrine Engström

Senast uppdaterad: 2017-11-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund