Tysta områden i Göteborgsregionen kartlagda

I Göteborgsregionen finns det flera stora tysta områden. En omgivning fri från buller behövs för vår återhämtning, och forskning visar tydliga kopplingar mellan stresslindring och vistelse i naturmiljöer. I ett tyst område hörs de naturliga ljuden, såsom prasslande löv och fågelsång. Samtidigt är stora delar av attraktiva friluftsområden påverkade av olika bullerkällor.

En kartläggning av bullerpåverkan i natur och grönområden inom Göteborgsregionens 13 kommuner har genomförts av GR i samverkan med Länsstyrelsen. Kunskapen om var de tysta områdena finns är ett viktigt underlag för samhällsplaneringen i stort och i det regionala miljömålsarbetet. Tysta områden innebär områden som inte är påverkade av samhällets ljud, istället är det de naturliga ljuden som dominerar.

De bullerkällor som påverkar störst presumtiva tysta arealer i Göteborgsregionen är flyg, väg och järnväg. Industrier och hamnar ligger ofta i närområdet till relativt befolkningstäta områden, vilket innebär att de inte påverkar våra friluftsområden i särskilt stor utsträckning. Vindkraft, bergtäkter, skjutbanor och motorsportbanor är däremot vanligtvis placerade på platser långt från tätorter och stör därför lokalt på de platser där de är etablerade.

  • Läs mer och ladda ner rapporten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på GR: Karin Meyer

Senast uppdaterad: 2015-05-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund