Utbildningsdepartementet på GR 14 november för uppföljning av Erasmus+

Det har blivit dags för en halvtidsuppföljning av Erasmus+ som är Europeiska Unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Utbildningsdepartementet håller 14 november ett seminarium på GR för att dokumentera erfarenheter av nuvarande program.

Seminariet i Västsverige utgör en del av den Sverigebild som ska tas fram för att skapa förutsättningar för vad som ska ta vid när Erasmus+ avslutas 2020.

2014 var första året för programmet och sedan dess har mer än 25 000 svenska studenter, lärare och ungdomar beviljats någon form av utbyte eller projekt. Målgruppen för seminarierna i Sverige är alla tidigare projektägare inom såväl Programmet för livslångt lärande och Ung och aktiv som Erasmus+ m.fl.

I enlighet med GRs verksamhetsinriktning ska det internationella perspektivet och EU-frågorna genomsyra förbundets verksamhet. GR arbetar såväl operativt som strategiskt med EU perspektivet tillsammans med våra medlemskommuner och har genom åren drivit många framgångsrika projekt och utbyten med stöd från programmet för livslångt lärande och Erasmus+.

För mer information:
Christel Bäckström

Senast uppdaterad: 2016-11-14 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund