Utvärdering visar Mistra Urban Futures centrala roll för visionen om hållbara städer

En oberoende panel har under 2015 utvärderat Mistra Urban Futures. Utvärderingspanelens slutsats är att Mistra Urban Futures kommer att ha en central och global roll när det gäller att stödja och implementera visionen med tätare, grönare och mer tillgängliga städer.

Det visar de planer som centrumet tagit fram. Panelen lämnar några rekommendationer för att visionen lättare ska kunna nås, bland annat kring vikten av att skapa och producera tillsammans, där dialogen mellan Göteborg och de övriga lokala plattformarna i Kisumu, Cape Town and Manchester får stor betydelse.

GR är en av parterna i Göteborgskonsortiet för Mistra Urban Futures, och flera GR-kommuner deltar aktivt i projekt.

Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2015-06-12 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund