Utveckling och innovation för bättre boendemiljö, tillgänglighet och ny teknik

Elva GR-kommuner och en rad andra aktörer planerar tillsammans för ett utvecklings- och innovationscenter vid Johanneberg Science Park i Göteborg.

Centret ska utgöra ett nav där medborgare, pensionärs- och brukarorganisationer, företag, idégivare från kommunal vård och omsorg och forskare tillsammans utvecklar produkter, processer och tjänster som underlättar för äldre och personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt och tryggt liv. Detta förebygger i sin tur behovet av vård och omsorg.

Göteborgs Stad driver sedan 2007 visnings- och inspirationsmiljön Vision Bo Äldre som vänder sig till personal från äldreomsorg och fastighetsföretag, forskare och studenter. Det nya centret ska bygga på goda erfarenheter från Vision Bo Äldre men ska också ta till sig nya och kreativa idéer gällande innehåll, målgrupper, arbetssätt, samarbetspartners m.m.

GR genomför förstudie

Som ett första steg genomför GR under hösten 2015 och våren 2016 en förstudie. Detta sker i samarbete med elva av GRs medlemskommuner, Senior Göteborg, Västra Götalandsregionen, Johanneberg Science Park, forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet och Styrkeområde samhällsbyggnad samt CVA vid Chalmers tekniska högskola, pensionärsorganisationerna PRO och SPF och fastighetskoncernen Framtiden.

Förstudien finansieras av Västra Götalandsregionen samt GR-kommunerna Alingsås, Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Kontaktpersoner på GR: Sara Nordenhielm och Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2015-05-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund