Utvecklings- och innovationscenter för tillgänglig boendemiljö och välfärdsteknologi

Nu bjuds företag in till en workshop för att utveckla idéer kring AllAgeHub - ett center som planeras vid Johanneberg Science Park i Göteborg. Välkomna att vara med och påverka!

Centret ska bli ett nav där medborgare, pensionärs- och brukarorganisationer, näringsliv, yrkesverksamma, studenter och forskare kan få inspiration, kunskap och stöd samt tillsammans testa, utveckla och implementera produkter, processer och tjänster som underlättar för äldre och personer med olika funktionstillstånd att leva självständiga och trygga liv.

Som ett första steg genomför GR under hösten 2015 och våren 2016 en förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för etablering av centret. Förstudien ska resultera i en plan för centrets verksamhet, organisering och finansiering.

Workshop för företag

Inom ramen för förstudien bjuder nu Johanneberg Science Park in företag till en workshop för att utveckla idéer kring centrets verksamhet. Var med och påverka!

Denna workshop äger rum onsdagen den 10 februari 2016.

Kontaktperson på GR:Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2015-12-14 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund