Varmt välkommen till Mötesplats Sociala medier 2015

Mötesplats Sociala medier 2015 genomförs den 15 september i Borås. Där möts politiker, forskare och aktörer i sociala medier och resonerar kring betydelsen av den alltmer ökande kommunikationen via nätet - för politiken, offentlig sektor, företag och individen.

Bland annat föreläser Göran Hägglund, Margret Atladottir,
Lisa Bjurwall och Jonas Ransgård på konferensen, som genomförs av
Borås Stad, Högskolan i Borås och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Kontaktperson på GR: Rasim Avdic

Senast uppdaterad: 2015-08-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund