Västsvenska paketet i Allum 25–26 november

Västsverige storsatsar på att utveckla vägar, järnvägar och kollektivtrafik. Vill du veta vad som är på gång? Kom till Allum i Partille 25-26 november.

Här kan du bland annat få information och ställa frågor, möta politiker och dessutom skicka en videohälsning till dig själv i framtiden.

Du kan också ta på dig glasögonen och se in i framtiden – med vår virtual reality-modell över Centralenområdet.

Västsvenska paketet finns på plats fredag 10–19 och lördag 10–17.


Program

Fredag kl 10–19

Representanter från Partille kommun finns på plats för att svara på frågor kl 10–16
Kommunstyrelsens ordförande Stefan Svensson finns på plats kl 14–16.

Kl 12.00 Miniföredrag om Västsvenska paketet (ca 15 min) Åke Lundgren, Västsvenska paketet.

Kl 14.00 Partilles roll i den framtida Göteborgsregionen (15 min)
Samhällsbyggnadschef Jörgen Hermansson ger oss en bild av hur Partille kommun genom sin övergripande samhällsplanering anpassar sig till och stödjer de regionala planerna för den framtida utvecklingen i Göteborgsregionen. Bland annat genom det pågående framtagandet av en ny översiktsplan ÖP Partille 2035, lokala miljömål och kommunens övergripande mål om ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.  

Kl 15.30 Västlänken – vi bygger för framtiden (10–15 min)
2026 är Västlänken i drift, en tågtunnel under centrala Göteborg som knyter ihop järnvägssystemet i Västsverige. Med genomgående pendel- och regiontågtrafik får du en smidigare pendling och det gör att fler kan arbeta eller studera på en ort och bo på en annan. Tre nya stationer i Göteborg sprider ut resandet och avlastar kollektivtrafiken. Västlänken gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten. Ulf Angberg, Västlänken Trafikverket.

Kl 17.00 Miniföredrag om Västsvenska paketet (ca 15 min) Åke Lundgren, Västsvenska paketet.


Lördag kl 10–17

Representanter från Partille kommun finns på plats för att svara på frågor kl 10–14

Kl 11.00 Varför behövs en målbild för kollektivtrafiken? (15min)
Emma Johansson, Strategisk trafikplanerare i Partille Kommun, berättar om arbetet med att ta fram en målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille 2035. Varför behövs en målbild för kollektivtrafiken? Vad vill vi uppnå med projektet? Och vilka utvecklingsprinciper och trafikkoncept ser vi i framtidens kollektivtrafiksystem.     

Kl 12.00 Västlänken – vi bygger för framtiden (10–15 min)
2026 är Västlänken i drift, en tågtunnel under centrala Göteborg som knyter ihop järnvägssystemet i Västsverige. Med genomgående pendel- och regiontågtrafik får du en smidigare pendling och det gör att fler kan arbeta eller studera på en ort och bo på en annan. Tre nya stationer i Göteborg sprider ut resandet och avlastar kollektivtrafiken. Västlänken gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten. Ulf Angberg, Västlänken Trafikverket.

Kl 12.30 Miniföredrag om Västsvenska paketet (ca 15 min) Åke Lundgren, Västsvenska paketet.

Kl 13.00–14.00 Speedmeeting med politiker.
Få fem minuter i ett enskilt samtal med en politiker. Passa på att ställa dina frågor om Västsvenska paketet och framtidens Västsverige. Medverkande politiker är Bert Nygren (KD), Inger René (M) och Niclas Ylander (S).

Kl 16.00 Miniföredrag om Västsvenska paketet (ca 15 min) Åke Lundgren, Västsvenska paketet.


Övriga aktiviteter under dagarna

Kliv in i framtidens Centralenområde
Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden och hjärtat i hela regionen med otrolig potential för stadsutveckling. I nuläget dominerar trafiken och varje dag passerar cirka 140 000 människor genom området, men här finns möjlighet för ny bebyggelse, platser och stråk som kan bidra till stadens och regionens utveckling och till att områdets roll som välkomnande entré till stadens förstärks. I Allum finns representanter från staden på plats för att berätta om hur Centralenområdet ska utvecklas och kan svara på dina frågor. Du har också möjlighet att med vår virtual reality modell över området kliva in i framtiden och se förslag på hur området kan komma att se ut framöver.

Skicka en videohälsning till framtiden
Kliv in vår tidskapsel och spela in ditt meddelande till framtiden. Om tolv år kan du se resultatet på framtidsspaning2028.se

Senast uppdaterad: 2016-11-22 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund